Markedsutvikling

Støtte: Kr. 200.000
Prosjektperiode: Vinter/ vår 2020
Prosjekteier: Mellem Bo og Omsorg AS
Kontaktperson: Børre Ertzaas

Vedtak i Omstillingsstyre – 05.12.2019


Mellem Bo og Omsorg AS innvilges kr. 194.400 i tilskudd til gjennomføring av forprosjekt
«markedsutvikling Mellem Bo og Omsorg AS», ut fra godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. Tilskuddet utgjør inntil 48% av totale kostnader og gis som bagatellmessig støtte.

Sak 41/19