Kompetanseheving Molund VVS

Støtte: Kr. 44.850
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Molund VVS as
Kontaktperson: Ole Molund

Vedtak i Omstillingsstyre – 05.12.2019


Molund VVS innvilges et tilskudd på 75% av godkjente kostnader, inntil kr. 44.850, til gjennomføring av våtromssertifisering og første del av mesterutdanning for daglig leder. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og utbetales mot dokumentasjon på gjennomføring.

Sak 40/19