Etablering av Asfaltspesialisten AS

Støtte: Kr. 100.000
Prosjektperiode: Vinter/ vår 2020
Prosjekteier: Asfaltspesialisten AS
Kontaktperson: Ørjan Thomassen

Vedtak i Omstillingsstyre – 05.12.2019


VOX Dyrøy innvilger Asfaltspesialisten as kr. 100.000 til etablering av Asfaltspesialisten AS, der hovedvirksomheten består i asfaltarbeid. Tilskuddet utgjør 29,4 % av omsøkt kostnadsoverslag, og gis som bagatellmessig støtte.

Sak 39/19