Forstudie Espenes gård

Støtte: Kr. 22.400
Prosjektperiode: Oktober 2019- januar 2020
Prosjekteier: Espenes Gård v/ Terje og Marthe Espenes
Kontaktperson: Terje Espenes

Vedtak i Omstillingsstyre  – 14.10.2019

Espenes gård innvilges et tilskudd på kr. 22.400 til gjennomføring av «forstudie for etablering av domecamp på Espenes gård», tilsvarende 50% av godkjente kostnader. Styret forutsetter at prosjektets framtidige lokalisering vurderes som en del av prosessen.