Mellomlederskole Svendsen Maskin AS

Støtte: kr. 111.408
Prosjektperiode: Oktober 2019-april 2020
Prosjekteier: Svendsen Maskin AS
Kontaktperson: Rune Gabrielsen

Vedtak i omstillingsstyret 14.oktober 2019:

VOX Dyrøy innvilger Svendsen Maskin AS, kr. 111.408 til gjennomføring av MEF mellomlederskolen for to personer. Tilskuddet utgjør 75% av omsøkt kostnadsoverslag og knyttes til gjennomføring og bestått eksamen.

Tilskuddet belastes innsatsområde 4 –eksisterende næringsliv, strategi K – kompetanse.