Samvirkelaget - forprosjekt bygg

Støtte: Kr. 250.000
Prosjektperiode: September 2019- Desember 2019
Prosjekteier: TRE Allservice AS
Kontaktperson: Tom Robin Edvardsen