SMB-Utvikling forprosjekt

Støtte: kr. 563.200
Prosjektperiode: oktober 2019- mai 2020
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: VESIR v/ Olga Goldfain (prosjektleder), Stig Stokkland (prosjektansvarlig)

Høsten 2019 starter utviklingsfasen av SMB Utvikling opp. 17 bedrifter som har gjennomført forstudiet våren 2019 får tilbud om deltakelse i forprosjektet. 

 

Målsettingen med forprosjektet er å gjennomføre utviklingsprosesser i alle deltakerbedriftene, som skal munne ut i en plan for gjennomføring av et tiltak (hovedprosjekt) i hver bedrift, med mål om økt verdiskaping og flere ansatte i bedriftene.

Prosjekte består av fire hovedaktiviteter:

1. Kick off. Felles avspark for alle deltakerne. Vi legger opp til en kortere samling i kombinasjon med sosial aktivitet. 

2. Individuelt arbeid i bedriftene. Hver bedrift får inntil 40 timer rådgivning. Det kan være fra VESIR sine egne rådgivere og/ eller innleide rådgivere med spesifikk kompetanse som bedriften har bruk for. Dette skal munne ut i en prosjektplan for hver bedrift.

3. Samlinger. Det er planlagt egne samlinger for reiselivsbedriftene, og en samling for de bedriftene som er opptatt av rekruttering. Det kan også være aktuelt med en felles avslutningssamling.

4. sluttrapport og evaluering.

 

VOX-styret innvilget kr. 563.200 til prosjektet. I tillegg søkes det om kr. 400.000 i bidrag fra Innovasjon Norge. Egenandelen for deltakelse settes til kr. 5.000.