Workshop- Sustainable future

Støtte: Kr.100.000
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: Visit Senja Region SA
Kontaktperson: Dan Bjørk

Treårig prosjekt med fokus på salg av overnatting og opplevelser i Senjaregionen.  Det skal gjennomføres årlige workshops der ca 25 utvalgte turoperatører inviteres til regionen for å møte reiselivsbedriftene, med mål om avtaler om distribusjon av regionens produkter.

Prosjektet har en årlig kostnadsramme på kr. 665.000, og er finansiert av Innovasjon Norge og egeninnsats fra bedriftene. VOX-styret innvilget i møte 20.5.19 kr. 100.000 for første prosjektår, der det forutsettes deltakelse fra reiselivsnæringa i Dyrøy.

I tillegg til dette vil det etableres et "advisory Board" der 5-7 utvalgte turoperatører inviteres til regionen 2 ganger pr år for å bidra til å utvikle og kvalitetssikre reiselivet. Dette gjennomføres parallelt med egen finansiering.