Kompetanseheving

Støtte: Kr. 71.925 (Trukket av søker pga flytting)
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: Avance Holding AS
Kontaktperson: Krister Turøy