Kompetanseheving

Støtte: Kr. 15.375
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: Nordahl bær
Kontaktperson: Lise Nordahl