Kompetanseheving

Støtte: Kr. 17.550
Prosjektperiode: 2017
Prosjekteier: Furstrand AS
Kontaktperson: Kent-Bjørnar Hansen