Gokart-satsing

Støtte: Kr. 40.000
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: NMK Dyrøy
Kontaktperson: Kjetil Kristoffersen

Vedtak i styret for VOX Dyrøy 25.3.2019:

VOX Dyrøy støtter tiltaket med kr. 40.000, med bakgrunn i at tilbudet vil være unikt i vår region, og at det anses å støtte opp under reiselivsnæringa, som et attraktivt aktivitetstilbud.