SMB Utvikling forstudie

Støtte: kr. 125.000
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Stig Stokkland