Forprosjekt utvikling reiseliv

Støtte: kr. 125.000
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: Steinvoll Gård
Kontaktperson: Per Gunnar Cruickshank