Forprosjekt sertifisering bærekraftig reisemål/ reisemålsutvikling Senjaregionen

Støtte: Kr. 25.776
Prosjektperiode: Januar 19- mars 19
Prosjekteier: Dyrøy kommune/ Visit Senja Region SA
Kontaktperson: Frank Moldvik/ Dan Bjørk

Kommunens egenandel i finansiering av to regionale forprosjekt:

- Merket for bærekraftig reisemål

- Reisemålsutvikling