Forprosjekt - forskertrang og lekelyst

Støtte: kr. 200.000
Prosjektperiode: Januar 19 - august 19
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Ragnvald Storvoll