Videreutvikling Finnlandsnes Eiendom AS - forprosjekt

Støtte: Kr. 150.000
Prosjektperiode: November 2018- juni 2019
Prosjekteier: Finnlandsnes Eiendom AS
Kontaktperson: Tom-Erik Forså