Etablering av kafé

Støtte: kr. 20.000
Prosjektperiode: November 2018
Prosjekteier: LAVA as
Kontaktperson: Anne-Marit Svendsen