Kompetanseheving

Støtte: Kr. 16.000
Prosjektperiode: September - Desember 18
Prosjekteier: B&B Utleie
Kontaktperson: Børre Storvoll