Forstudie- reiselivsutvikling Dyrøy

Støtte: kr. 20.000
Prosjektperiode: juni 2018
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Stig Stokkland

Administrativ behandling.

Som et ledd i tilrettelegging for reiselivsnæringa i Dyrøy er det gjennomført et forstudie, med 2469 Reiselivsutvikling AS v/ Morten Torp som prosessleder, og med Visit Senja region som samarbeidspartner. Forstudiet ble gjennomført som en prosess med reiselivsbedriftene i Dyrøy.

Som et resultat av og en oppfølging til forstudiet gjennomføres høsten 2018 et kurs i pakking, salg og distribusjon av reiselivsprodukter, finansiert av Innovasjon Norge.  Kurset gjennomføres i samarbeid med Visit Senja Region og med 2469 Reiselivsutvikling AS som kursledere. Kurset skal følges opp med konkrete tiltak for skape økt trafikk til reiselivsnæringa i Dyrøy og Senja-regionen.