Forprosjekt- næringsvennlig kommune

Støtte: kr. 125.000
Prosjektperiode: Oktober 2018- mars 2019
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Rådmann Tore Uthaug

Omstillingsstyret innvilget i møte 11.sep 2018 kr. 125.000 til gjennomføring av forprosjekt næringsvennlig kommune.

Forprosjektet bygger på finn og anbefalinger i forstudiet som ble gjennomført juni-september 2018 med IFO v/ Roald Johansen som innleid prosjektleder.

Forprosjektet vil ha en prosjektleder i kommuneadministrasjonen, og en ekstern prosessveileder som følger prosjektet.