Forprosjekt Espenes Industriområde

Støtte: kr. 200.000
Prosjektperiode: Oktober 2018-mars 2019
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Rådmann Tore Uthaug

Omstillingsstyret innvilget kr. 200.000 som 50% finansiering som ramme for gjennomføring av forprosjekt Espenes Industriområde.

Forprosjektet bygger på funn og anbefalinger i rapporten fra forstudiet, som er gjennomført med Næringshagen Midt-Troms som innleid prosjektleder.  Rapporten peker på en del helt klare muligheter for utvikling av ny aktivitet knyttet til sjømatnæringa og tilhørende leverandørvirksomhet mot sjømatnæringa.

Prosjektet startes når prosjektplan er utarbeidet og tilbyder er valgt etter tilbudsrunde.