Gjennomføring av Kickoff - VOX Dyrøy

Støtte: kr. 67.500
Prosjektperiode: september- oktober 2018
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Stig Stokkland

 

Dekning av utgifter til gjennomføring av kickoff for VOX Dyrøy.  Kickoff ble gjennomført med 65 deltakere.