Forstudie nyetablering

Støtte: kr. 48.650
Prosjektperiode: april-mai 2018
Prosjekteier: Polarlys Invest AS
Kontaktperson: Ørjan Thomassen