Utviklingsprogram for handels & servicenæringen

Støtte: kr. 60.000
Prosjektperiode: august-oktober 2018
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Stig Stokkland

 

Omstillingsstyret bevilget i møte 7.mai kr. 60.000 til gjennomføring av "Utviklingsprogram for Handels- og servicenæringen".

Næringslivet i Dyrøy består av mange små bedrifter innen service og handelsnæring. Vi har flere nystartede virksomheter, bl.a innen reiseliv og handelsnæringen i Utleiebygget, i tillegg til flere etablerte bedrifter utenom. Vi har fått et tilbud gjennom verktøykassen i Regionalomstilling.no som kan være et godt verktøy for å styrke lønnsomheten og utviklingsevnen i bedriftene.

Kurset er perfekt for handels- og servicebedrifter i distrikter, som møter økt konkurranse fra netthandel og kjøpesentra/kjedebutikker i nabobyer. Kurset har spesielt fokus på distriktsbedrifter som ikke er tilknyttet kjeder, og hva disse bør gjøre. Kurset egnes for butikker, service- og produksjonsbedrifter, reiseliv-, kultur- og andre opplevelsesbedrifter, hotell, overnatting, kafe og restauranter.

Kurset gjennomføres høsten 2018, med to samlinger á to dager. Første samling i august og siste i oktober.

Målsettingen er å styrke lønnsomheten og konkurransekraften til handels- og servicenæringen i kommunen. Bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom bedriftene. 10 deltakere fra
Dyrøy.

Kursleder Per Ivar Seljeseth har jobbet som hotelldirektør, markedssjef og produktsjef, og har vært medeier og styreleder/-medlem i flere små- og mellomstore bedrifter. I dag jobber han med en doktorgrad personlig salg/markedsføring, og underviser i butikkledelse ved Høgskolen Kristiania i Oslo.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Kursbeskrivelse_Dyrøy.pdf)Kursbeskrivelse