Etableringsstøtte - dyrking av jordbær i tunnel

Støtte: kr. 50.000
Prosjektperiode: 2018-2019
Prosjekteier: Nordahl Bær
Kontaktperson: Lise Nordahl