Forprosjekt boer-geit som kjøttfe

Støtte: kr. 119.000
Prosjektperiode: 2018-2019
Prosjekteier: Djupvik gård
Kontaktperson: Kine Mari Hanssen

Djupvik gård har satt i gang et forprosjekt for å teste ut Boer-geit som kjøttfe og som "levende beitepussere", og har søkt og fått støtte til forprosjektet fra VOX Omstillingsfondet.

Djupvik gård er et sauebruk på Dyrøya og drives av Kine Mari H. Bertheussen og Kenneth Bertheussen. Nå prøver de ut boergeit som tilleggsproduksjon til sauenæringa.

Boergeit er større enn norske melkegeiter, drifta er basert på kjøttproduksjon og ikke melkeprodukesjon, i tillegg til at de leies ut til nedbeiting av vår stadig mer gjengrodde landskap. Kjeene går ute i beitesesongen sammen med geitene og slaktes om høsten - akkurat som lam.

http://norboer.no kan man lese at boergeita foretrekker lauv og kratt framfor gress, og er lette å gjerde inn på grunn av sin tunge kropp og rolige væremåte.


Om prosjektet lykkes så blir det kjekjøtt å få kjøpt, og mulighet til å vandre i et åpnere landskap. VOX Dyrøy ønsker Kine og Kenneth lykke til med prosjektet!