Videreutvikling av Fårikålfestivalen

Støtte: kr. 100.000
Prosjektperiode: 2018
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Rådmann Tore Uthaug

Fårikålfestivalen i Dyrøy har vært et årlig arrangement siden 2008, og var etablert som et tiltak i prosjektet Dyrøy 2017. Festivalen har vært en arena for å fremme den lokale landbruksnæringa, med vekt på sauenæringa, og har vært arrangert i samarbeid med lag& foreninger.

Dyrøy kommune mener det er mulig å videreføre festivalen til et større regionalt arrangement på sikt. Dette begrunnes med forhold som økende lokalmatinteresse, større fokus på folkehelse og kosthold, og at landbruksnæringa er en viktig bygdenæring i Midt-Troms, selv om den er under press her som ellers i landet.

Målsettingen med forprosjektet er å utvikle Fårikålfestivalen til ei lokal, og etter hvert, regional satsing som setter bygdekultur og lokal landbruks- og matproduksjon på dagsorden hos kommuner, næringsliv og folk flest. Prosjektet tar utgangspunkt i å bruke årets festival som et grunnlag for å utvikle festivalen videre, fram mot ei regional satsing fra 2019.

VOX Omstillingsstyret innvilget med bakgrunn i dette kr. 100.000 i møte 20.6.2018 til gjennomføring av forprosjekt "Videreutvikling av Fårikålfestivalen".