Kunstworkshops for reiselivsnæringa

Støtte: kr.100.000
Prosjektperiode: 2018-2019
Prosjekteier: Galleri Nupen
Kontaktperson: Synnøve Nupen