Forstudie oppstart bedrift

Støtte: Kr. 20.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Nabil Zabadani ENK
Kontaktperson: Nabil Zabadani

Festivalstøtte Espenesliv

Støtte: Kr. 12.500
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Espenes Kulturlåve
Kontaktperson: Terje Espenes

Kompetanseheving

Støtte: Kr. 17.280
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Frøken Vipp as
Kontaktperson: Hilde-Katrin Berg

Forprosjekt markedsutvikling

Støtte: Kr.15.900
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Hogne Skog- og Beiterydding
Kontaktperson: Hogne Sæbbe

Forstudie reetablering

Støtte: Kr. 21.500
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: LAVA as
Kontaktperson: Anne-Marit Svendsen

Dyrøy norges kart - og ut i verden

Støtte: Kr. 296.875
Prosjektperiode: 2021-2022
Prosjekteier: Reiselivssamarbeid i Dyrøy v/ Arctic Guide & visit (PA), Dyrøy Holiday, Camp Solbergfjord, Jæger Adventure Camp as
Kontaktperson: Trine Vaarlund

Etablererkurs i Midt-Troms

Støtte: Kr. 45.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: Næringshagen i Midt-Troms
Kontaktperson: Åsta Sortland

Sim Racing

Støtte: Kr. 30.000
Prosjektperiode: 2021
Prosjekteier: NMK Dyrøy
Kontaktperson: Kjetil Kristoffersen

Reguleringsplan Finnlandsnes

Støtte: Kr. 67.710
Prosjektperiode: 2020-2021
Prosjekteier: Finnlandsnes Eiendom as
Kontaktperson: Rolf Espenes

Reguleringsplan Kastnes

Støtte: Kr. 128.245
Prosjektperiode: 2020-2021
Prosjekteier: Jæger Adventure Camp as
Kontaktperson: Trond Jæger

Gjennomføring ystekurs

Støtte: kr. 17.057
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Alstad gård
Kontaktperson: Nina Bolle Bratsberg

Kompetanseheving

Støtte: kr. 9.000
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Nordahl Bær
Kontaktperson: Lise Nordahl

Deltakelse FRAM Agro

Støtte: kr. 33.750
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Smihågen gård
Kontaktperson: Birgitte Jørgensen

Forprosjekt "Ung VOXen"

Støtte: Kr. 200.000
Prosjektperiode: 2020
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Kommunalsjef oppvekst og kompetanse Håvard Johnsen

Kompetanseheving

Støtte: kr. 180.750
Prosjektperiode: Vinter 2020
Prosjekteier: Sjøgren Maskin as
Kontaktperson: Steven Sjøgren

Etablering/ vekstfase

Støtte: Kr. 79.500
Prosjektperiode: Vinter 2020
Prosjekteier: Sjøgren Maskin as
Kontaktperson: Steven Sjøgren

Markedsutvikling

Støtte: Kr. 200.000
Prosjektperiode: Vinter/ vår 2020
Prosjekteier: Mellem Bo og Omsorg AS
Kontaktperson: Børre Ertzaas

Forstudie Ung VOXen

Støtte: Kr. 20.000
Prosjektperiode: September 2019
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Ragnvald Storvoll

Forstudie Espenes gård

Støtte: Kr. 22.400
Prosjektperiode: Oktober 2019- januar 2020
Prosjekteier: Espenes Gård v/ Terje og Marthe Espenes
Kontaktperson: Terje Espenes

Samvirkelaget - forprosjekt bygg

Støtte: Kr. 250.000
Prosjektperiode: September 2019- Desember 2019
Prosjekteier: TRE Allservice AS
Kontaktperson: Tom Robin Edvardsen

SMB-Utvikling forprosjekt

Støtte: kr. 563.200
Prosjektperiode: oktober 2019- mai 2020
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: VESIR v/ Olga Goldfain (prosjektleder), Stig Stokkland (prosjektansvarlig)

Kompetanseheving

Støtte: Kr. 7.325
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: Arctic Guide & Visit AS
Kontaktperson: Roger Tronstad

Kompetanseheving

Støtte: Kr. 71.925 (Trukket av søker pga flytting)
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: Avance Holding AS
Kontaktperson: Krister Turøy

Kompetanseheving

Støtte: Kr. 7.400
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: Djupvik gård
Kontaktperson: Kenneth Bertheussen

Kompetanseheving

Støtte: Kr. 15.375
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: Nordahl bær
Kontaktperson: Lise Nordahl

Kompetanseheving

Støtte: Kr. 17.550
Prosjektperiode: 2017
Prosjekteier: Furstrand AS
Kontaktperson: Kent-Bjørnar Hansen

Gokart-satsing

Støtte: Kr. 40.000
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: NMK Dyrøy
Kontaktperson: Kjetil Kristoffersen

Forstudie boligundersøkelse

Støtte: Kr. 50.000
Prosjektperiode: mars-mai 2019
Prosjekteier: Dyrøy kommune
Kontaktperson: Nordavind Utvikling, Kjell-Sverre Myrvoll

SMB Utvikling forstudie

Støtte: kr. 125.000
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Stig Stokkland

Etablererverksted 2019

Støtte: kr. 30.000
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: VOX Dyrøy
Kontaktperson: Stig Stokkland

Kompetanseheving

Støtte: kr. 160.750
Prosjektperiode: 2019
Prosjekteier: Brøstad Bil AS
Kontaktperson: Tommy Andreassen

Etablering av kafé

Støtte: kr. 20.000
Prosjektperiode: November 2018
Prosjekteier: LAVA as
Kontaktperson: Anne-Marit Svendsen

Kompetanseheving

Støtte: Kr. 16.000
Prosjektperiode: September - Desember 18
Prosjekteier: B&B Utleie
Kontaktperson: Børre Storvoll