Hva tilbyr VOX?

VOX bidrar til prosjektutvikling hos etablerere og i bedrifter.

Veiledning – utvikle lønnsom forretningsmodell, markedsvurderinger, kalkyler og budsjetter, investeringsplaner og beste finansieringsplan. Sette mål og bryte ned prosjektet i delmål og plan for gjennomføring.  

Lær mer om utvikling av lønnsom forretningsmodell på innovasjonnorge.no

Gjennom Dyrøy kommunes avtale med Næringshagen i Midt-Tromse har bedrifter og etablerere i Dyrøy tilgang på et korps av forretningsutviklere med bred kompetanse, og tilgang på spisskompetanse utover det vi kan tilby gjennom VOX. Gjennom det nasjonale næringshageprogrammet betaler kunden kun en lav egenandel for profesjonell bedriftsrådgivning.  Første møte med næringshagen er gratis for bedriften.  Se hva Næringshagen i Midt-Troms tilbyr på http://www.midt-tromsnh.no/

VOX-programmet kan veiliede deg til en gjennomførbar finansieringsplan for prosjektet.

Du kan også søke støtte til ditt prosjekt fra VOX-fondet.

Bidrar til å knytte prosjektet opp mot andre virkemiddelordninger der det er mulig, eksempelvis:

VOX vil støtte opp om og gjennomføre prosjekter basert på behov i næringslivet og nye muligheter for arbeidsplasser i Dyrøy.  Forstudie for et bedre mottakstilbud for lokale fiskere, Forstudie næringsvennlig kommune og  Forstudie Espenes Industriområde er alle eksempler på slike tilretteleggende prosjekter som er igang. 

Ta kontakt dersom du har en idé til et prosjekt som vil gavne næringslivet generelt eller en konkret næring.

 

Næringslivet har få møteplasser. Det er viktig å møtes for  å bli kjent med hverandre og hverandres ideer og planer.  Dette vil skape et sterkere næringsmiljø og tilrettelegge for økt samarbeid bedriftene i mellom.  Høsten 2018 starter vi landbrukskafé og vi har arrangert åpne møter for alle interesserte og  flere møter for reiselivsbedriftene i kommunen. 

Sjekk vår VOX-kalender

VOX vil arrangere/ fasilitere små og store kurs/kompetansetiltak for næringslivet med åpen deltakelse.

Gjennom VOX-fondet kan vi støtte kompetansehevingstiltak i enkeltbedrifter eller hvis flere bedrifter går sammen om et kurs.

Sjekk vår VOX-Kalender